Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Park Przemysłowy

Podstawowe informacje

Park Przemysłowy znajduje się w miejskiej części Poprad – Matejovce i rozpościera się za zachodnią granicą terytorium Tatramat i Wirpool Slovakia, następnie za terytorium EUROTILLERS. Z południowej strony jest ograniczony trasą autostrady D1, zaś z północnej strony południowym skrajem kompleksu mieszkalnego Matejovce.

 

Pomysłem wybudowania Parku Przemysłowego Miasto Poprad zaczęło zajmować się po uchwaleniu koncepcji pod przygotowanie inwestycji „Park Przemysłowy Poprad – Matejovce” na zebraniu Rady Miejskiej w kwietniu 2004. W czerwcu 2005 Miasto Poprad podpisało Umowę o Udzieleniu Bezzwrotnej Dotacji (NFP). Całkowita wysokość dotacji finansowej oferowanej na postawie Umowy o Udzieleniu NFP składa się:

  1. z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju – 75% kosztów całkowitych,
  2. z dotacji z budżetu państwa – 20% kosztów całkowitych,
  3. ze środków własnych Miasta Poprad (środki miast i wsi) – 5% kosztów całkowitych na realizację projektu.

Stosunek między środkami współfinansowania z budżetu państwa i środkami ze środków miast i wsi do środków finansowych UE wynosi 25% : 75%.

Przedmiotem projektu była realizacja i wybudowanie obiektów – komunikacji o całkowitej wielkości 26 353 m2, elektrorozdzielni o wielkości 11 803 m, rozdzielni wody o wielkości 4 015,65, całkowitej wielkości prac ziemnych – 255 905 m3.

Po zbudowaniu infrastruktury pojedynczy inwestorzy kolejno wybudowali swoje oddziały, w których na dzień 31. 12, 2008 zatrudniają 453 pracowników.

As of this date the whole area of the Zone – about 10 ha is fully occupied by/leased to respective investors.

Projekt wybudowania „Parku Przemysłowego Poprad – Matejovce” został zakończony 31. marca 2008.

Właścicielem terenu w parku przemysłowym jest Miasto Poprad, które jednocześnie zarządza parkiem za pomocą oddzielnego zarządu.

 

 


 


Slovenská verzia
Deutch version
English version
Russkij jazyk
Úvodná stránka