Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakt

Kompetencje miasta

  • Miasto to samodzielna terytorialna jednostka samorządu oraz administracji Republiki Słowackiej, która skupia osoby, posiadające trwały pobyt na jej terenie.
  • Miasto to jednostka prawna samodzielnie zarządzająca majątkiem własnym oraz własnymi dochodami sposobem przewidzianym ustawą.
  • Podstawowym zadaniem miasta podczas wykonywania swojej działalności to opieka nad powszechnym rozwojem jego terytorium oraz nad zapotrzebowaniami jego mieszkańców. Podczas wykonywania samorządu można na miasto nakładać obowiązki oraz ograniczenia jedynie w formie ustawy lub umowy międzynarodowej.
  • Miastu przysługuje prawo do stowarzyszania się z innymi miastami lub gminami w celu osiągnięcia wspólnego pożytku.
  • Miasto podejmuje decyzje oraz realizuje wszystkie czynności związane z administracją miasta oraz jego majątku, wszystkie sprawy, które do jego zakresu działalności ustala odrębna ustawa samodzielnie, w przypadku, że czynności te, nie wykonuje w oparciu o ustawę państwo lub inna jednostka prawna lub fizyczna.

Organami miasta są:

  • Rada miasta
  • Burmistrz miasta

Rada miasta to korpus przedstawicieli pozostający z posłów wybranych mieszkańcami miasta w wyborach bezpośrednich. Zasady wyborów ustala odrębny przepis. Kadencja Rady miasta kończy się złożeniem przysięgi posłów wybranych w nowych wyborach na okres czterech lat.

Burmistrz miasta to reprezentant miasta oraz jego najwyższy organ wykonawczy. Urząd prezydenta miasta jest urzędem publicznym. Kadencja burmistrza kończy się złożeniem przysięgi prezydenta wybranego w nowych wyborach. Zasady wyboru burmistrza miasta ustala odrębna ustawa.

Urząd miasta zapewnia sprawy organizacyjne oraz administracyjne związane z czynnością Rady miasta oraz Burmistrza miasta i organów założonych przez Radę miasta.


 

Kontakt


Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3
058 42 Poprad

 

Dane idenyfikacyne


REGON 00326470
NIP 2021031144
Konto bankowe: Všeobecná úverová banka, a.s. 24524-562/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
BIC: SUBASKBX

 

Kontakt urząd miasta


Mestský úrad PopradMestský úrad
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3
058 42 Poprad

Tel. + 421 52 7167 111
Fax. +421 52 7167 218
podatelna@msupoprad.sk
www.poprad.sk

 

Godziny urzędowania

 

Poniedziałek 7:30  – 15:30
Wtorek 7:30  – 15:30
Środa 7:30  – 16:00
Czwartek 7:30  – 15:30
Piątek 7:30  – 15:00

 

 


 


Slovenská verzia
Deutch version
English version
Russkij jazyk
Úvodná stránka