Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Galeria fotografii

Pami¹tky sakralne

Interiér Kostola sv. Štefana -krá¾a v Matejovciach

Kósció³ œw. Stefana Króla - wnetrze

Interiér Kostola sv. Jána Evanjelistu vo Ve¾kej

Kósció³ œw. Jana Ewangelisty - wnetrze

Organ v Kostole sv. Jána Evanjelistu vo Ve¾kej

Organ - kósció³ œw. Jana Ewangelisty

Interiér Kostola sv. Egídia

Kósció³ œw. Egidia - wnetrze

Gréckokatolícky kostol vo výstavbe

Greckokatolicki koœció³ w budowie


 
 
Mariánsky ståp so sochou Immaculaty na Námestí sv. Egídia

Immaculata

Interiér Kostola Svätej Trojice

Kósció³ œw. Trójcy - wnetrze

Kostol Svätej Trojice

Kósció³ œw. Trójcy

Interiér Kostola sv. Heleny v Kvetnici

Kósció³ œw. Heleny - wnetrze

Kostolík sv. Heleny v Kvetnici

Kósció³ œw. Heleny - Kvetnica


 
 
Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda

Kósció³ œwiêtego Cyryla i Metoda na osiedlu Juh

Mariánsky ståp so sochou Immaculaty vo Ve¾kej

Immaculata - Ve¾ká

Chrám Povýšenia èestného a životného Kríža

Prawos³awna Gmina Cerkiewna

Kostol sv. Jána Krstite¾a v Strážach pod Tatrami

Kósció³ œw. Jana Chrzciciela - Stráže pod Tatrami

Mariánsky ståp so sochou Immaculaty v Strážach

Immaculata - Stráže pod Tatrami


 
 
Evanjelický kostol v Strážach pod Tatrami

Kósció³ ewangelicki - Stráže pod Tatrami

Evanjelický kostol v Matejovciach

Kósció³ ewangelicki - Matejovce

Mariánsky ståp so sochou Immaculaty v Matejovciach

Immaculata - Matejovce

Kostol sv. Štefana -krá¾a v Matejovciach

Kósció³ œw. Stefana Króla

Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote

Kósció³ œw. Jerzego


 
 
Kostol sv. Jána Evanjelistu vo Ve¾kej

Kósció³ œw. Jana Ewangelisty

Kostol Svätej Trojice vo Ve¾kej

Kósció³ œw. Trójcy - Ve¾ká

Interiér Evanjelického kostola v Matejovciach

Kósció³ ewangelicki - wnetrze

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Katedra Matki Boskiej Bolesnej

Interiér Kostola Svätej Trojice vo Ve¾kej

Kósció³ sw. Trójcy - wnetrze


 
 
Kostol sv. Egídia na Námestí sv. Egídia

Kósció³ sw. Egidia

Interiér Evanjelického kostola v Spišskej Sobote

Ewangelicki kósció³ - wnetrze - Sp. Sobota

Organ Kostola sv. Juraja

Organ - Kósció³ œw. Jerzego

Evanjelický kostol v Spišskej Sobote

Ewangelicki kósció³ - Spišská Sobota

Mariánsky ståp so sochou Immaculaty v Sp. Sobote

Immaculata - Spišská Sobota


 
 
Interiér Kostola sv. Juraja v Sp. Sobote

Kósció³ œw. Jerzego - wnetrze

Interiér Evanjelického kostola v Strážach pod Tatrami

Kósció³ ewangelicki - wnetrze

Interiér Kostola sv. Jána Krstite¾a v Strážach pod Tatrami

Kósció³ œw. Jana Chrzciciela - wnetrze

Židovská synagóga

Synagoga ¿ydowska

Detail Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote

 
 
Detail Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote
Detail oltára Kostola sv. Juraja v Sp. Sobote
Oltár Evanjelického kostola v Matejovciach
Detail Chrámu Povýšenia èestného a životného kríža
Interiér Modlitebni Bratskej jednoty baptistov

 
 

 

Ïalšie fotogalérieSlovenská verzia
Deutch version
English version
Russkij jazyk
Úvodná stránka